PROJEKTY VODAM s.r.o.

Ocenění stavby DČOV v Rybí - soutěž inovativní obec 2030
Ocenění stavby decentralizované soustavy domovních čistíren odpadních vod v Rybí podle našeho projektu. Více informací najdete na...
Nabídka zaměstnání
Projektant vodohospodářských  staveb    Úvodní představení Jsme PROJEKTY VODAM s.r.o. prosperující společnost s více...
 Firma zavedla systém managementu jakosti a v roce 2006 získala certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, jeho držitelem je doposud. Kromě vlastních zaměstnanců na plný úvazek spolupracuje firma s řadou odborníků v dalších profesích, takže jsme schopni zpracovat zakázky nejrůznějšího zaměření a velikosti od vodovodních a kanalizačních sítí a systémů přes technologické zakázky, pozemní stavby, až po zpracování provozních řádů, návrhů ochranných pásem vodních zdrojů a oprav vodohospodářských staveb.