Vodohospodářské stavby

Mezi speciální vodohospodářské služby, které firma PROJEKTY VODAM s.r.o. zajišťuje, patří především následující činnosti: modelování průtokových a tlakových poměrů na vodovodní síti, modelování a dimenzování stokových sítí, požární analýza dodávek vody, vypracovávání studií, vypracování investičních záměrů, vypracování pasportů vodovodů a kanalizací.