Projektová činnost

Hlavní činností firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. je projektová činnost. V rámci této činnosti je ve firmě zpracovávána projektová dokumentace pro různé druhy staveb. Projektová dokumentace je ve firmě zpracovávána v různých stupních podle toho, k jakému účelu dokumentace slouží.
 
Projekční činnost u nové stavby zpravidla začíná zpracováním studie této stavby (STU), následuje dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR), po ní dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP). Pro výběrová řízení je následně zpracovávána dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) a pro realizaci stavby dokumentace pro provádění stavby (DPS). Po realizaci stavby bývá zpracovávána dokumentace skutečného provedení stavby (SPS).
 

Působnosti firmy v projektové činnosti je zaměřena na tyto oblasti výstavby:

  • vodohospodářské stavby obsahující výstavu, opravy a rekonstrukce vodohospodářských staveb, kterými jsou např. stavby vodovodů, kanalizací a ČOV,rybníků a nádrží.
  • infrastruktura pro výstavbu představuje projektovou dokumentaci inženýrských sítí nezbytných pro výstavbu a obsahuje většinou zpracování dokumentace vodovodů, kanalizací, plynovodů, rozvodů elektrické energie, sítě elektronických komunikací a současně i dokumentaci dopravní infrastruktury, kterou jsou místní komunikace.
  • pozemní stavby zahrnují výstavbu pozemních staveb, kterými například jsou bytové domy, rodinné domy, provozní budovy, haly
  • sportoviště – u této oblasti firma zajišťuje výstavbu sportovních areálů, víceúčelových hřišť

Nedílnou součástí projektové činnosti je i oceňování projektovaných staveb, které firma PROJEKTY VODAM s.r.o. provádí. Jedná o propočty a rozpočty projektovaných staveb.