Ocenění stavby DČOV v Rybí - soutěž inovativní obec 2030

Ocenění stavby DČOV v Rybí - soutěž inovativní obec 2030
Ocenění stavby decentralizované soustavy domovních čistíren odpadních vod v Rybí podle našeho projektu.

Více informací najdete na stránkách
https://obec2030.cz/novinky/rybi/