Sportoviště

Obsahem této části referencí firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. je projektová dokumentace sportovišť.

Zařazena je zde do kategorií takto:
  • Sportovní areály – obsahem je zde seznam projektové dokumentace týkající se výstavby sportovních areálů. Uveden je zde název stavby, název investora stavby, místo stavby, okres, rok, stupeň dokumentace (STU – studie, DUR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, DSP – dokumentace pro vydání vodoprávního povolení, RD – realizační dokumentace), rozsah, náklady stavby (mil. Kč).


Sportovní areály

Název Investor Místo OK Rok Stup. Rozsah Náklady
Sportovní areál Loukov Obec Loukov Loukov KM 1998 RD R 1.2
Sportovní areál ZŠ Šrom.nám Hranice Město Hranice Hranice PR 1999 RD R 5.4
Víceúčelové hřiště Hranice - Lhotka Město Hranice Hranice - Lhotka PR 2001 RD R 0.4
Sport. areál ZŠ Struhlovsko Hranice Město Hranice Hranice PR 2004 RD R 5.8
Hustopeče n.B. - tělocvička ZŠ Městys Hustopeče Hustopeče n.B. PR 2005 DSP P 36.9
Fotbalový stadion Kostelec u Křížků Obec Kostelec u K. Kostelec u Kříž. PH 2007 DSP P 25.6