Rybníky a nádrže

Obsahem této části referencí firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. je projektová dokumentace rybníků a nádrží.

Zařazena je zde do kategorií takto:
  • Rybníky a nádrže – obsahem je zde seznam projektové dokumentace týkající se výstavby rybníků a nádrží. Uveden je zde název stavby, název investora stavby, místo stavby, okres, rok, stupeň dokumentace (STU – studie, DUR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, DSP – dokumentace pro vydání vodoprávního povolení, RD – realizační dokumentace), rozsah, náklady stavby (mil. Kč).


Rybníky a nádrže

Název Investor Místo OK Rok Stup. Rozsah Náklady
Rybník Kokory Rybářský svaz Kokory PR 1992 RD R 2.6
Rybníky Libosváry Obec Loukov Libosváry KM 1998 RD P 8.6
Odbahnění a stav. úpravy ryb. Dolejšák Obec Strančice Strančice PH 2004 DSP P 8.2
Odbahnění a stav. úpravy Dolního ryb. Obec Zvánovice Zvánovice PH 2005 DSP P 10.7
Jezírko a úprava roku v areálu Šib.vrch JOANNES s.r.o. Mnichovice PH 2006 RD R 4.5