Pozemní stavby

Obsahem této části referencí firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. je projektová dokumentace pozemních staveb.

Zařazeny jsou zde do jednotlivých kategorií takto:
  • Bytové domy – obsahem je zde seznam projektové dokumentace týkající výstavby bytových domů. Uveden je zde název stavby, Název investora stavby, místo stavby, okres, rok, stupeň dokumentace (STU – studie, DUR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, DSP – dokumentace pro vydání vodoprávního povolení, RD – realizační dokumentace), rozsah, náklady stavby (mil. Kč)
  • Rodinné domy – obsahem je zde seznam projektové dokumentace týkající se výstavby rodinných domů. Uveden je zde název stavby, název investora stavby, místo stavby a okres, rok, stupeň dokumentace (STU – studie, DUR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, DSP – dokumentace pro vydání vodoprávního povolení, RD – realizační dokumentace), rozsah, náklady stavby (mil. Kč).


Bytové domy

Název Investor Místo OK Rok Stup. Rozsah Náklady
Hranice - Skalní I. etapa (44 bytů) OSBM + Město Hranice PR 2000 RD R 58.2
Hranice - Skalní II. etapa (28 bytů) OSBM + Město Hranice PR 2001 RD R 32.3
Hranice - Skalní III. etapa (37 bytů) OSBM + Město Hranice PR 2001 RD R 49.5
Lipník n.B. Osecká (43 bytů) Město Lipník n.B. Lipník nad Bečvou PR 2003 RD R 49.2
Hranice - BD Pod cem.sídl. (44 bytů) Město Hranice Hranice PR 2003 RD R 46.2


Rodinné domy

Místo OK Rok Rozsah Popis Příslušenství
Hranice PR 1996 R Celk. rekonstrukce zděného domu - 2 podlaží Stodola, oplocení, sadové úpr.
Nový Jičín NJ 1996 R Celk. rekonst. zděn. domu sklep, 2 NP, podkr. Dvorní zahrádka, parkoviště
Hranice PR 1997 R Novostavba zděného domu sklep, 1.NP, podkr. Garáž, terénní úpravy
Hranice PR 1998 R Novostavba zděného domu přízemí, podkroví Vestav. garáž, cesta, terén. úpravy
Hranice PR 2001 R Novostavba zděného domu přízemí, podkroví Garáž, cesta, kanalizace, vod.