Kanalizace a ČOV

V této části referencí firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. je zařazena projektová dokumentace a další dokumentace vztahující se ke kanalizacím a čistírnám odpadních vod (ČOV).

Zařazeny jsou zde do jednotlivých kategorií takto:
  • Kanalizace a ČOV – zde je přehled projektové dokumentace kanalizací a ČOV. Uveden je zde název stavby, název investora stavby, místo stavby, okres, rok, stupeň dokumentace (STU – studie, DUR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, DSP – dokumentace pro vydání vodoprávního povolení, RD – realizační dokumentace), rozsah, náklady stavby (mil. Kč)
  • Provozní řády kanalizací a kanalizační řády – obsahem jsou zde zpracované provozní řády Kanalizací a ČOV a také kanalizační řády. Tabulka obsahuje název kanalizace, název investora, místo, okres, rok zpracování a rozsah.
  • Pasporty kanalizací – obsahují seznam zpracovaných pasportů kanalizací. K jednotlivým záznamům je uveden název, objednatel, místo, okres, rok zpracování a forma zpracování.


Kanalizace a ČOV

Název Investor Místo OK Rok Stup. Rozsah Náklady
Kanalizace a ČOV Úsov Obec Úsov Úsov SU 1994 DSP P 48.5
Kanalizace Chromeč, Vyšehoří, Postřel. Obce Ch.V.P. Chrom., Vyš., Pos. SU 1996 STU P 34.2
Oprava kanal.Šumperk VHZ Šumperk Šumperk SU 1996 RD R 5.3
Kanalizace a ČOV Jedlí Obec Jedlí Jedlí SU 1996 STU P 22.3
ČOV pro bytový dům v Loukově Obec Loukov Loukov KM 1997 RD R 0.4
Kanalizace Mostkov Obec Oskava Mostkov SU 1997 RD P 10.6
Oprava kanalizace Přerov - Bartošova VaK Přerov Přerov PR 1997 RD R 3.6
Oprava kanalizace Zábřeh - Bezručova VHZ Šumperk Zábřeh SU 1997 RD R 10.8
Oprava kanalizace Hranice - nám.TGM VaK Přerov Hranice PR 1997 RD R 8.4
Hanušovice - převedení splaš. vod ŠPVS Šumperk Hanušovice SU 1997 RD R 2.4
Dešťová kanalizace Hanušovice Město Hanušovice Hanušovice SU 1998 RD R 6.4
Dešťová kanalizace Osíčko Obec Osíčko Osíčko KM 1998 RD R 2.7
Kanalizace a ČOV Bludov Obec Bludov Bludov SU 2000 DSP P 134.5
Hranice - dešťová kanalizace PHILIPS Město Hranice Hranice PR 2000 RD R 13.6
Hranice - splašková kanalizace PHILIPS Město Hranice Hranice PR 2000 RD R 1.3
Kanalizace Záblatí VAS Žďár n.Sáz. Záblatí ZR 2001 RD R 10.7
Šumperk - oprava kanal. - Hlavní ul. VHZ Šumperk Šumperk SU 2001 RD R 6.4
Hranice - čištění odp.vod TONDACH TONDACH Hranice PR 2001 RD R 1.2
Kanalizace Štiřín Obec Kamenice Štiřín PH 2001 RD S 14.8
Oprava kanalizace Mohelnice VHZ Šumperk Mohelnice SU 2002 RD R 23.5
Doplnění kanalizace Strančice Obec Strančice Strančice PH 2003 DSP S 3.2
Strančice - rekonstrukce ČOV Obec Strančice Strančice PH 2003 DSP S 15.8
Šumperk-rekonstr.kanal. J.z Poděbrad VHZ Šumperk Šumperk SU 2003 DSP R 42.6
Velká Bystřice - intenzifikace ČOV Město Velk. Bystřice Velká Býstřice OL 2003 DSP R 38
Mikroregion Týnecko - kanalizace Sv. obcí Týnecko 9 obcí BE 2004 DÚR P 274.9
Zlepšení kvality horního Pomoraví I. VHZ Šumperk Šumperk, Vikýř. SU 2005 RD R 98.3
Kanalizace a ČOV Bludov Obec Bludov Bludov SU 2005 RD R 168
Osíčko - kořenová ČOV Obec Osíčko Osíčko KM 2006 RD P 5.6
Bílov - doplnění kanalizace a ČOV Obec Bílov Bílov NJ 2006 DUR P 12.5
Kanalizace a ČOV Spomyšl Obec Spomyšl Spomyšl ME 2006 DSP P 38.7
Kanalizace a ČOV Kamenice Obec Kamenice Kamenice, Sulice PH 2006 DSP S 327
Doplnění kanalizace Linhartice Obec Linhartice Linhartice SY 2007 DUR P 26.8
Moravská Třebová, kanalizace a ČOV Město Mor. Třebová Mor. Třebová SY 2007 DUR P 186.5
Rekonstrukce ČOV Mnich.Hradiště KOFOLA Mnich. Hradiště MB 2007 RD R 9.6
Zlepšení kvality horního Pomoraví II. VHZ Šumperk Mohelnice SU 2007 RD R 257.7
Týnecko - kanalizace I.etapa Svazek Týnecko Týnec nad Sázavou BE 2008 DSP R 185.2
Týnecko - kanalizace II.etapa Svazek Týnecko Bukovany, Lešany BE 2008 DSP R 142.6
Kanalizace obce Petráveč Obec Petráveč Petráveč ZR 2009 DSP R 32.5
Radějovice - kanalizace a ČOV Obec Radějovice Radějovice PH 2009 DSP R 75.6
Křížkový Újezdec - kanalizace a ČOV Obec Křížkový Újezdec Křížkový Újezdec PH 2009 DSP P 42.3
Kanalizace Nové Losiny - Jindřichov Obec Jindřichov Jindřichov SU 2010 DSP R 48.5
Hraběšice - kanalizace a ČOV Obec Hraběšice Hraběšice SU 2010 DSP P 26.2
Jezernice - kanalizace a ČOV Obec Jezernice Jezernice PR 2010 DSP R 82.5
Pavlovice u Kojetína Obec Pavlovice Pavlovice u Kojetína PV 2010 ZDS P 29.2
Jindřichov - kanalizace a ČOV Obec Jindřichov Jindřichov PR 2010 DSP R 56.4
Úsov - kanalizace a ČOV Město Úsov Úsov SU 2010 ZDS R 2010
Kanalizace a ČOV Nové Losiny - Jindřichov Obec JIndřichov Jindřichov PR 2010 DSP R 86.4
Zvánovice - kanalizace a ČOV Obec Zvánovice Zvánovice PH 2010 RD R 58.5
Chromeč - kanalizace a ČOV Obec Chromeč Chromeč SU 2010 ZDS R 64.3
Kamenice - vod.a kanalizace v Těptíně a Struhařově Obec Kamenice Kamenice PH 2010 RD R 336.3
Moravská Třebová, kanalizace a ČOV Město Moravská Třebová Moravská Třebová SY 2011 RD R 192.9
Kunín - rekonst.kanalizace a ČOV po povodni Obec Kunín Kunín NJ 2011 RD R 52.6
Kamenice - kanalizace a ČOV Ládví Obec Kamenice Ládví PH 2011 RD R 87
Kanalizace Dolní Újezd, Skoky a Staměřice Obec Dolní Újezd Dolní Újezd, Skoky, Staměřice PR 2011 DUR P 56.2
Velké Popovice - doplnění kanalizace Obec Velké Popovice Velké Popovice PH 2011 DSP R 65.2
Kunčice p.O. - kanalizace východní část Obec Kunčice p.O. Kunčice p.O. FM 2012 DSP R 57.6
Kožušany - Ťážaly, ČOV Obec Kožušany-Ťážaly Kožušany-Ťážaly OL 2012 DSP R 24.8
Dolní a Horní Lomnice - vodovod a kanalizace Obec Kunice Dolní a Horní Lomnice PH 2012 DSP P 17.6
Kanalizace Kunčice pod Ondřejníkem Obec Kunčice Kunčice FM 2013 RD R 48
Jezernice - kanalizace a ČOV Obec Jezernice Jezernice PR 2013 ZD R 82.5


Provozní řády kanalizací a kanalizační řády

Název Investor Místo OK Rok Rozsah
Provozní řád kanalizace Dolní Nětčice Obec Dol. Nětčice Dolní Nětčice PR 1997 Vodohospodářský
Provozní řád kanalizace Oskava Obec Oskava Oskava SU 1998 Vodohospodářský
Provozní řád dešť.kanalizace PHILIPS Město Hranice Hranice PR 2001 Vodohospodářský
Provozní řád splašk.kanalizace PHILIPS Město Hranice Hranice PR 2001 Vodohospodářský
Provozní řád kanalizace technolog.vod PHILIPS Hranice Hranice PR 2001 vod. + technologie
Provozní řád tlakové kanalizace PHILIPS Hranice Hranice PR 2001 vod.+ technologie
Provoz. a kanal. řád kanalizace Bludov Obec Bludov Bludov SU 2005 vod. + technologie
Provozní řád kanalizace Šumperk VHZ Šumperk Šumperk SU 2007 Vodohospodářský


Pasporty Kanalizací

Název Zadavatel Místo OK Rok Forma
Pasport kanalizací okresu Šumperk Ok.Ú. Šumperk Okres Šumperk SU 1995 Text a mapy 1:10000
Kanalizace v obcích okresu Přerov Ok.Ú. Přerov Okres Přerov PR 1996 Text a mapy 1:10000
Pasport kanalizace Dolní Nětčice Ob. Dolní Nětčice Okres Přerov PR 1996 Text, podél.pr.,situ.
Hranice - pasport kanalizace - 1.etapa Město Hranice Hranice PR 1999 Text, digitál.,souřad.
Lipník n. B. - kanalizace v míst. částech Město Lipník Lipník n. B. PR 2003 Text, digitál.,souřad.


Podklady pro žádost o vypouštění odpadních vod

Název Zadavatel Místo OK Rok Typ kanalizace
Kanalizace Chromeč Obec Chromeč Chromeč SU 1996 jednotná, soustavná
Kanalizace Osíčko Obec Osíčko Osíčko KM 1996 jednotná, soustavná
Kanalizace Rovensko Obec Rovensko Rovensko SU 2001 jednotná, úseky
Kanalizace Chromeč Obec Chromeč Chromeč SU 2001 jednotná, soustavná
Kanalizace Kolškov Obec Kolškov Kolškov SU 2001 jednotná, soustavná
Kanalizace Svébohov Obec Svébohov Svébohov SU 2001 jednotná, úseky
Vypouštění vyčištěných odpadních vod LG PHILIPS Hranice PR 2003 Průmyslová