Infrastruktura pro výstavbu

Tato část referencí firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. obsahuje projektovou dokumentaci a další dokumentaci vztahující se k infrastruktuře pro výstavbu.

Zařazeny jsou zde do jednotlivých kategorií takto:
  • Inženýrské sítě pro občanskou a průmyslovou výstavbu – obsahem je seznam projektové dokumentace týkající se inženýrských sítí pro výstavbu. Uveden je zde název stavby, název investora stavby, místo stavby, okres, rok, stupeň dokumentace (STU – studie, DUR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, DSP – dokumentace pro vydání vodoprávního povolení, RD – realizační dokumentace), rozsah, náklady stavby (mil. Kč)
  • Provozovny, výroba, školy – obsahem je zde seznam projektové dokumentace týkající se výstavby provozoven, výrobních staveb a výstavby škol. Uveden je zde název stavby, název investora stavby, místo stavby a okres, rok, stupeň dokumentace (STU – studie, DUR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, DSP – dokumentace pro vydání vodoprávního povolení, RD – realizační dokumentace), rozsah, náklady stavby (mil. Kč).


Inženýrské sítě pro občanskou a průmyslovou výstavbu

Název Investor Místo OK Rok Stup. Rozsah Náklady
Inž. sítě pro 6 RD Šumperk - Vřesová ŠPVS Šumperk Šumperk SU 1998 RD R 2.6
Šumperk Ok.Ú Šumperk Šumperk SU 1999 RD R 2.8
Inženýrské sítě pro 9 RD v Libosvárech Obec Loukov Libosváry KM 1999 RD R 1.7
Inž.sítě pro průmyslovou zónu Hranice Město Hranice Hranice PR 1999 STU R 0
Inž.sítě pro 109 BJ Hranice - Skalní ul. Město Hranice Hranice PR 2000 RD R 4.5
Inž.sítě pro 700 BJ Hranice - Za Čáp.d. Město Hranice Hranice PR 2001 DÚR R 38.5
Inž.sítě pro RD Paršovice Obec Paršovice Paršovice PR 2002 RD R 3.5
Inž.sítě pro prům.zónu Potštátská Město Hranice Hranice PR 2003 DÚR P 20.6
Inž.sítě pro 160 RD Mandava - Štiřín SKANSKA Sulice PH 2005 RD R 68.6
Inž.sítě pro 27 RD Skalička Obec Skalička Skalička PR 2005 RD P 12.3
Inž.sítě pro 31RD Tři Kaštany Obec Záblatí Záblatí ZR 2006 RD S 14.8
Inž.sítě pro 196 RD v Čečeravce CONDIX Czech Strančice PH 2007 RD S 72.4
Inž.sítě pro 22 RD v Kostelci u Křížků   Kostelec u Kříž. PH 2007 RD S 0
Inž.sítě pro 16 RD v Milenově; Obec Milenov Milenov PR 2007 DSP P 6.8


Provozovny, výroba, školy

Název Investor Místo OK Rok Stup. Rozsah Náklady
Výroban betonových tvárnic Cihelna Polom Polom PR 1997 DSP P 25.6
Velkoprodejna náhradních dílů AVIA Alarm servis Brno BM 1998 DSP R 18.6
Stavba obchodního centra Přerov Pan Vacula Přerov PR 1998 DSP R 25.4
Areál garáží Hranice - Nová ulice SBD Mor.Brána Hranice PR 1999 RD R 0
Rekonstrukce stolařské dílny Ing. Pavelka Olšovec PR 2000 RD R 0
Výrobna polystyrenových desek Cihelna Polom Polom PR 2000 DÚR P 0
Velkoobchod hutním materiálem HOFI Hranice PR 2005 RD R 0
Stavební úpravy ZŠ Hustopeče n.Beč. Městys Hustopeče Hustopeče n.Beč. PR 2005 RD R 15.8
Přístavba sušárny cihel v cihelně Polom Cihelna Polom Polom PR 2007 DSP P 0