O firmě

Firma VodaM byla založena začátkem roku 1990 Ing. Petrem Matuškou. Od začátku se hlásí k tradicím projektování vodohospodářských staveb v Hranicích a to i proto, že většina pracovníků firmy pracovala v projektovém odboru Severomoravských vodovodů a kanalizací, kde se zrodila řada významných projektů důležitých vodohospodářských děl.
 

Firma se v listopadu 2001 přestěhovala do vlastní nově postavené budovy, kde má zázemí s dobře vybavenými kancelářemi. Díky vybavení s moderní výpočetní i reprodukční technikou je firma schopna odevzdávat projekty nejen v dobré kvalitě po stránce obsahové, ale i na úrovni doby po stránce formální.
 
Od 1.1.2004 firma provádí svoji činnost jako společnost s ručením omezeným s názvem PROJEKTY VODAM s.r.o.
 
PROJEKTY VODAM s.r.o. nabízí a provádí v rámci komplexnosti nabídky i inženýrskou činnost – což v praxi znamená, že kromě projektu nabízí i vyřízení potřebných rozhodnutí a povolení pro projektované stavby včetně zajištění nezbytného majetkoprávního projednání těchto staveb.Historie

Začátky firmy se datují do počátku roku 1990, kdy Ing. Petr Matuška založil firmu VodaM. Od začátku se firma hlásí k tradicím projektování vodohospodářských staveb v Hranicích. Řada pracovníků firmy pracovala v projektovém odboru Severomoravských vodovodů a kanalizací, kde se zrodila řada významných projektů důležitých vodohospodářských děl.
 
Firma se v listopadu 2001 přestěhovala do vlastní nově postavené budovy, kde má zázemí s dobře vybavenými kancelářemi. Díky vybavení s moderní výpočetní i reprodukční technikou je firma schopna odevzdávat projekty nejen v dobré kvalitě po stránce obsahové, ale i na úrovni doby po stránce formální.
 
1.1.2004 byla firma přetransformována do společnosti s ručením omezeným a nadále provádí svoji činnost jako společnost s názvem PROJEKTY VODAM s.r.o.
 
PROJEKTY VODAM s.r.o. nabízí a provádí v rámci komplexnosti nabídky i inženýrskou činnost – což v praxi znamená, že kromě projektu nabízí i vyřízení potřebných rozhodnutí a povolení pro projektované stavby včetně zajištění nezbytného majetkoprávního projednání těchto staveb.
 
Firma zavedla systém managementu jakosti a v roce 2006 získala certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, jeho držitelem je doposud.


Současnost

V současné době firma PROJEKTY VODAM s.r.o. zaměstnává na plný pracovní úvazek jedenáct pracovníků, kromě nichž s firmou spolupracují další pracovníci ve specializovaných profesích, takže firma je schopná zpracovat zakázky nejrůznějšího zaměření a velikosti od vodovodních a kanalizačních sítí a systémů přes technologické zakázky, pozemní stavby, až po zpracování provozních řádů, návrhů ochranných pásem vodních zdrojů a oprav vodohospodářských staveb.


Pojištění

Firma PROJEKTY VODAM s.r.o. má sjednáno odpovědnostní pojištění pro svoji činnost s výši pojistného plnění 10 mil. Kč.